Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie Warszawy 11-15 lutego 2019

30 stycznia 2019

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie miasta stołecznego Warszawyw okreśie 11-15 lutego 2019