Smart Gun - postęp czy przekleństwo miłośników broni palnej?

25 lipca 2019

Smart Gun (znany też jako Personalized Gun) to po polsku Inteligenta Broń. W założeniu ma to być broń, która rozpoznaje swojego użytkownika i strzelać z niej może tylko osoba, która została przypisana do danego egzemplarza. W przypadku gdy broni chciałaby użyć nieautoryzowana osoba Smart Gun nie odda strzału... przynajmniej do momentu gdy rozładuje się wbudowana bateria. Smart Gun może mieć jeden lub kilka systemów pozwalających na rozpoznanie użytkownika. Bazują one zwykle na czipach RFID, rozpoznawaniu odcisków palca, magnetycznych pierścieniach lub mechanicznych blokadach.

Zabezpieczenia inteligentnej broni powinny zapobiec przypadkowym wystrzałom, kradzieży broni lub użyciu jej przez niepowołane osoby. W praktyce rozwiązanie to może utrudniać użytkowanie broni legalnym jej posiadaczom. Żadna technologia elektroniczna nie jest niezawodna podobnie jak żadna technologia rozpoznawania użytkownika broni nie jest w 100% wiarygodna. Z całą pewnością natomiast utrudniają korzystanie z broni, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia. Istnieje ryzyko niepoprawnego rozpoznania odcisków palców zwłaszcza w sytuacji stresowej gdy ręka jest spocona lub brudna. Wykorzystanie dodatkowych czipów czy technologii magnetycznej wymusza noszenie przy sobie elementu odpowiedzialnego za odblokowanie broni. Źródłem potencjalnych problemów jest także konieczność wykorzystania dodatkowego zasilania, które jest niezbędne dla systemu kontroli dostępu do broni. Bateria zasilająca może się zużyć i pytanie czy broń ma zostać wtedy odblkowana dla wszystkich czy też zablokowana na stałe do momemntu wymiany baterii.

O inteligentnej broni stało się głośno 23 grudnia 2002 gdy w stanie New Jersey w USA uchwalono prawo, które wymaga aby wszystkie egzemplarze broni sprzedawane w tym stanie posiadały technologię Smart Gun. Wyjątkiem mają być tylko służby mundurowe. Przepis miał wejść w życie trzy lata po zatwierdzeniu przez stan New Jersey pierwszej broni typu smart gun ponieważ w momencie wprowadzania go nie istniała broń wykorzystująca tę technologię dopuszczona do sprzedaży w USA. Co ciekawe wprowarzenie tego martwego dotychczas przepisu sprawiło, że grupy miłośników broni palnej w USA zaczęły blokować próby dopuszczenia do sprzedaży broni typu smart gun w USA. Robili tak aby nie dopuścić do wejścia tego restrykcyjnego prawa w życie, zwłaszcza, że przepis ten mógł być precedensem także dla ustawodawców w innych stanach.

16 lipca 2019 New Jersey odwołało przepis wymuszający sprzedaż wyłącznie broni Smart Gun zastępując go innym. Nowa legislacja w momencie wprowadzenia do sprzedaży w kraju pierwszej broni typu Smart Gun wymusi na każdym sprzedawcy broni w stanie posiadanie w swojej ofercie przynajmniej jednego egzemplarza Smart Gun na stanie. Na początek każdy sprzedawca będzie musiał mieć co najmniej jeden Smart Gun w ofercie, wystawiony na ekspozycji z jasno opisaną specyfikacją. Amerykańskie organizacje strzeleckie negatywnie oceniają to posunięcie i uważają, że jest to tylko tymczasowe wycofanie legislacji blokującej sprzedaż tradycyjnej broni w celu ułatwienia sprzedaży Smart Gun w USA. Przepis z 2002 prawdopodobnie zostanie ponownie wprowadzony gdy tylko na rynku pojawią się funkcjonalne modele "inteligentnej broni".Źródła: https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_gun, https://www.guns.com/news/2019/07/17/nj-dealers-must-carry-smart-guns-under-new-law