Pomiar elektrosmogu

29 marca 2020

Elektrosmog to potoczne określenie promieniowania elektromagnetycznego o różnej częstotliwości, należącego do zakresu promieniowania niejonizującego, najczęściej odnoszące się do fragmentu zakresu fal radiowych. Pojęcie elektrosmogu jest potocznie przez niektórych uważane za synonim promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego ze źródeł sztucznych, czyli wytworzonych przez człowieka w odróżnieniu od promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego ze źródeł naturalnych. Słowo smog pojawia się tutaj z powodu doniesień o złym samopoczuciu osób znajdujących się w pobliżu urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne.

Elektrosmog można zmierzyć powszechnie dostępnymi miernikami, na przykład Trifield TF2 . Umożliwiają one pomiar na otwartych przestrzeniach - pod masztami czy antenami, a także w domach, mieszkaniach. TriField TF2 pozwala na niezależny pomiar promieniowania elektromagnetycznego oraz promieniowania mikrofalowego (RF). Urządzenie jest przygotowane do pomiaru planowanych częstotliwości sieci telekomunikacyjnej 5G. Pomiar na paśmie do 6 GHz! Urządzenie mierzy promieniowanie elektromagnetyczne czyli promieniowanie od urządzeń elektrycznych, stacji trafo, linii napowietrznych i podziemnych. Miernik zmierzy także promieniowanie mikrofalowe czyli promieniowanie sieci radiowych, radarów, telefonów komórkowych, nadajników telewizyjnych i telekomunikacyjnych. Pomiar dla sieci komórkowych wszystkich operatorów telefonii.

Korzystając z takiego miernika można także wykryć urządzenia podsłuchowe, ukryte kamery i inne urządzenia elektroniczne o małych rozmiarach.

Kategorie: Inne