Strzelnica.TV # 15

1 marca 2015

"Muszka HiViz, Zawody strzeleckie w Parzęczewie, BLOS!"