Fundacja Ad Arma - organizacja oddana idei poszanowania prawa i wolności obywatelskich.

21 lipca 2016

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z działalnością fundacji Ad Arma. Jest to organizacja oddana idei poszanowania prawa i wolności obywatelskich, ze szczególnym naciskiem na prawo do obrony życia przed nielegalną napaścią i prawa do posiadania broni.

Misja fundacji:
Ponieważ prawo do życia jest podstawową wartością z której wypływają inne, fundacja Ad Arma (łac. Do Broni!) nie ustaje w wysiłkach by Polacy tak jak ich przodkowie w sytuacji zagrożenia mogli powtórzyć z bronią w ręku za starożytnymi Grekami MOLON LABE! (gr. Przyjdź i Weź!).
Metody:
Praca u podstaw jest fundamentem wszelkich zmian w społeczeństwie. Fundacja Ad Arma kładzie nacisk na przekonywanie Polaków do prawa do życia nie tylko jako wartości deklarowanej, ale przede wszystkim jako wartości, której warto bronić wszelkimi godziwymi środkami.
Stąd też chętnie przyjmuje zaproszenia do wygłoszenia konferencji, wykładów. Organizuje również szkolenia strzeleckie, zajęcia teoretyczne, obozy fechtunku.
Prawo:
My obywatele jesteśmy suwerenami państwa, warto o tym pamiętać. Petentem jest urzędnik, a nie zatrudniająca go osoba, Ad Arma chętnie podpowiada jak rozmawiać w sprawach urzędowych związanych z posiadaniem broni, czy korzystania z prawa do obrony koniecznej.
Praktyka:
Nie wystarczy być przekonanym do godziwości posiadania i używania broni. Równie ważne jest bezpieczne posługiwanie się nią. Dlatego fundacja organizuje szkolenia z zakresu posługiwania się bronią.Kategorie: Aktualności