15 sierpnia - Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

15 sierpnia 2016
Dzisiaj obchodzimy święto Wojska Polskiego, które ustanowione zostało w 1992 roku.
Co roku 15 sierpnia na na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej w 1920r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej, Polskie Siły Zbrojne upamietniają żołnieży poległych w obronie Ojczyzny i wolności. 
Wszystkim Żołnierzom RP składamy serdeczne życzenia oraz podziękowania za Waszą służbę i poświecenie dla Ojczyzny i obywateli.
Kategorie: Aktualności