Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

22 września 2016

Ostatnimi czasy w internecie możemy natknąć się na wiele międzynarodowych akcji mających na celu wspieranie weteranów wojennych. To bardzo piękne, że ludzie chcą nieść pomoc weteranom, którzy niekiedy są w bardzo ciężkiej sytuacji zdrowotnej i materialnej.
W naszym pięknym kraju również istnieje jednostka organizacyjna mająca na celu pomoc weteranom i ich rodzinom, jest nią powstałe w 2014 roku Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa podległe Ministrowi Obrony Narodowej.
Obowiązki Dyrektora Centrum Weterana pełni ppłk Leszek Stępień, człowiek, który wie najlepiej z czym zmagają się dziś weterani i ich rodziny.
Każdy weteran oraz rodziny żołnierzy poległych podczas działań poza granicami państwa mogą zgłosić się do Centrum Weterana, udzielona im tu zostanie pomoc prawna i psychologiczna. Centrum aktywnie współpracuje z właściwymi w danej sprawie instytucjami resortowymi i pozaresortowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi. Dużą wagę przywiązuje się tu również do integracji środowiska weteranów wokół wspólnych przedsięwzięć.
Oprócz pomocy prawnej i psychologicznej, Centrum Weterana ma za zadanie pielęgnowanie pamięci o żołnierzach i pracownikach wojskach, którzy polegli w najodleglejszych zakątkach świata w walce o pokój i stabilizację.
Ważnym zadaniem Centrum Wetrana jest rozpowszechnianie wśród obywateli dorobku i znaczenia udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Celem jest również uświadomienie społeczeństwu, że żołnierze pełniący służbę w misjach zasługują na szacunek i wsparcie. Do niedawna w świadomości społeczeństwa określenie "weteran" odnosiło się do kombatantów II wojny światowej a przecież od tego czasu nasi żołnierze uczestniczyli w wielu międzynarodowych misjach, które miały na celu wprowadzenie stabilizacji w najbardziej niebezpiecznych miejscach na świecie.
Fantastycznym projektem jest Sali Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa, gdzie zobaczyć można wiele eksponatów, pamiątek, dokumentów z misji, w których uczestniczyli oraz nieśli nieocenioną pomoc nasi żołnierze.


Serdecznie zachęcamy do dowiedzenia Centrum Weterana oraz do przyłączenia się do kampanii społecznej "29 Maja Dzień Weterana - Szacunek i Wsparcie"
Zapraszamy również do odwiedzenia facebook-owego profilu kampanii "29 Maja Dzień Weterana - Szacunek i Wsparcie"

Kategorie: Aktualności