Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2017

19 kwietnia 2017
Już za tydzień w gdańskim AmberExpo rusza VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna a wraz z nią Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2017 . Targi EUROPOLTECH to jedno z najbardziej prestiżowych przedsięwzięć wystawienniczych cieszące się dużym zainteresowaniem na arenie międzynarodowej. Wydarzenie to skupia w jednym miejscu liczne grono profesjonalistów i ekspertów oferujących wyposażenie o najwyższej jakości technicznej i technologicznej, dedykowane służbom mundurowym.

VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa” organizowana jest przez Komendę Główną Policji. Zagadnienia poruszane na konferencji dotyczyć będą wszystkich aspektów zabezpieczenia logistycznego służb mundurowych.
EUROPOLTECH 2017 to jedyna w Polsce impreza dedykowana służbom porządku publicznego oraz służbom specjalnym. expozycja organizowana jest przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA w ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji oraz we współdziałaniu ze służbami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, formacjami bezpieczeństwa państwa, Wojskami Specjalnymi i Żandarmerią Wojskową. Gdańskie targi to idealna okazja do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi oraz ofertami sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, dedykowanego wszystkim służbom mundurowym.


Najważniejsze wydarzenia:
  • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce zdarzenia” organizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz informacji na temat obowiązujących procedur regulujących postępowanie zespołów oględzinowych w Polsce i w innych państwach. Wydarzenie to służy również omówieniu podstawowych zasad identyfikacji ofiar zamachów terrorystycznych i katastrof w opracowanych przez Interpol wytycznych DVI (Disaster Victim Identification)
  • Konferencja „Przestępczość na szkodę interesów finansowych RP na przykładzie identyfikowania i zwalczania działalności zorganizowanych grup przestępczych w obszarze wyłudzeń podatku VAT”, przygotowywana przez Centralne Biuro Śledcze Policji i Komendę Główną Policji
  • Konferencja szkoleniowa „Ratownictwo medyczne w Policji. Rola i zadania ratownika medycznego w kontekście zmian w przepisach prawa”, przygotowywana przez Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych
  • Seminarium „Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa przy pomocy zintegrowanych systemów monitorowania” organizowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ramach seminarium zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne pozwalające na efektywne zarządzanie systemami monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa
  • porady prawne i konsultacje z zakresu ochrony informacji niejawnych, biznesowych, danych osobowych oraz wdrażania procedur ich ochrony w firmach i instytucjach prowadzone przez Krajowe Stowarzyszenie Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
  • pokazy dynamiczne, szkolenia i warsztaty policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
EUROPOLTECH 2017 to impreza specjalistyczna, dedykowana tylko profesjonalistom i osobom ściśle powiązanym z tematyką targową. Wstęp na teren ekspozycji targowej możliwy jest wyłącznie na podstawie zaproszeń i elektronicznych kart dostępu wydawanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie . O karty dostępu, upoważniające do zwiedzania targów, zwracać się mogą również niezależni eksperci, członkowie stowarzyszeń, instytucji, firm, przedstawiciele mediów oraz szkół i uczelni związanych z problematyką bezpieczeństwa.

EUROPOLTECH.PL
Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO, ul. Żaglowa 11, Gdańsk
Godziny otwarcia targów: 26-27 kwietnia 10.00-17.00 / 28 kwietnia 10.00-16.00
Biuro organizacyjne Targów: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
Dyrektor projektu: Marek Buczkowski, tel. 58 554 92 13, europoltech@mtgsa.com.pl
Biuro organizacyjne Konferencji Policyjnej: Komenda Główna Policji