Kategorie
Archiwum

Dziś wchodzą w życie przepisy poszerzające granice obrony koniecznej.

2018-01-19

Od dzisiaj wchodzą w życie zmiany w kodeksie karnym dotyczące granic obrony koniecznej.
Przypomnijmy, że 29 grudnia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał zatwierdzoną wcześniej przez sejm i senat, nowelizację Kodeksu karnego, która rozszerza granice obrony koniecznej.

Od początku roku nad nowelizacją Kodeksu karnego pracowało Ministerstwo Sprawiedliwości. W kwietniu 2017 r. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro przedstawił projekt zakładający zmiany w Kodeksie karnym, które dotyczą obrony w przypadku wdarcia się napastnika do naszego domu, mieszkania lub na posesję. Minister stanowczo podkreślił, że każdy obywatel ma prawo do ochrony swojego życia, życia bliskich oraz mienia. W sytuacji skutecznej obrony prawo winno stać po stronie broniącego się a nie bandyty. Dotychczas w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej zdarzały się przypadki, że osoba broniąca swojego życia i mienia ponosiła większe konsekwencje prawne niż napastnik.

Co się zmieniło? Do dotychczasowych przepisów dodano nowy paragraf o brzmieniu: „Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.”
Zasada ta nie obowiązuje w wypadku rażącego przekroczenia granic obrony koniecznej, czyli gdy sposób obrony czy użyte środki są niewspółmierne do zagrożenia wynikającego z zachowania napastnika.

Kategorie: