Kategorie
Archiwum

Otwarcie strzelnicy Straży Granicznej w Koszalinie

2020-10-15

- To najnowocześniejsza tego typu strzelnica w kraju dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Będą z niej także korzystały inne służby podległe MSWiA - powiedział wiceminister Paweł Szefernaker podczas otwarcia strzelnicy Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Otwarcie strzelnicy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

W poniedziałkowej (28 września br.) uroczystości uczestniczyli również gen. bryg. SG Wioletta Gorzkowska, zastępca komendanta głównego SG oraz płk SG Piotr Boćko, komendant COS SG.

Nowoczesna inwestycja

- W imieniu całego kierownictwa MSWiA chciałbym serdecznie pogratulować doprowadzenia tej inwestycji do końca, w sytuacji ogólnoświatowej pandemii koronawirusa - podkreślił wiceminister Paweł Szefernaker.

Rozbudowa krytej strzelnicy to jedna z najważniejszych inwestycji w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Koszt budowy wyniósł ponad 19 mln złotych i został pokryty ze środków „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa” oraz Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Inwestycja zapewni właściwe warunki i możliwość realizacji ćwiczeń taktycznych w zakresie wszystkich rodzajów działań bojowych, z wykorzystaniem różnego rodzaju broni. Umożliwi prowadzenie szkoleń m.in. strzelania z pistoletu oraz z małokalibrowej i średniokalibrowej broni osobistej.

Szkolenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX

Od 14 września do 14 grudnia br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie realizowane jest szkolenie 127 funkcjonariuszy Stałego Korpusu Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX.

Funkcjonariusze realizujący szkolenie w COS SG ćwiczą takie zadania, jak: sprawdzanie tożsamości i narodowości osób przekraczających granicę, udzielanie zgody lub odmowy na wjazd do UE oraz patrolowanie terenu między przejściami granicznymi.

Wiceminister Paweł Szefernaker zaznaczył, że z nowej strzelnicy od jutra będą również korzystali szkolący się w COS SG w Koszalinie funkcjonariusze Stałego Korpusu FRONTEX-u.

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie jest jedną z trzech szkół kształcących funkcjonariuszy Straży Granicznej. Powstał 19 marca 1992 roku. COS SG przejął obiekty po swoich poprzednikach w XIX–wiecznych koszarach przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie. Pierwszym Komendantem COS SG został ppłk dypl. Tadeusz Frydrych, który pełnił obowiązki Komendanta Szkoły przez 11 lat. Ośrodek przygotowuje zarówno rozpoczynających służbę w SG, jak i funkcjonariuszy w zakresie szkoły chorążych oraz przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG. Odbywają się tu szkolenia specjalistyczne i kursy dla funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej.

fot. COSSG Koszalin

źródło: www.gov.pl/web/mswia

Kategorie: