Kategorie
Archiwum

Rejestr pedofilów i gwałcicieli już w internecie.

2018-01-03
1 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości upublicznił personalia i inne dane najgroźniejszych pedofilów i gwałcicieli. Jak zaznaczył Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro: Prawo do ochrony naszych dzieci stawiamy ponad anonimowość przestępców . Minister tłumaczy, że Państwo ma obowiązek chronić dziecko a nie pedofila. Przestępca, który krzywdzi dzieci, musi się liczyć z bardzo surowymi konsekwencjami. Nie tylko z wieloletnim wyrokiem, lecz także z utratą anonimowości. Dlatego zaostrzamy Kodeks karny w tym zakresie i planujemy kolejne zmiany w przepisach. Po wyjściu z więzienia taki przestępca ma być pod stałą kontrolą, aby wszyscy wiedzieli, że jest ich sąsiadem.
Wiele państw upublicznia dane przestępców seksualnych by w ten sposób chronić społeczeństwo a w szczególności dzieci .

Rejestr odnajdziemy na stronie https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym/
Składa się z dwóch części, rejestru publicznego i rejestru z dostępem ograniczonym.
W rejestrze publicznym znalazły się nazwiska 768 przestępców. Są to głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Spośród sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 r. do rejestru publicznego trafiają dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Rejestr z ograniczonym dostępem zawiera 2614 nazwisk. Oprócz osób z rejestru ogólnodostępnego znaleźli się w nim sprawcy gwałtów popełnionych przed 1 października 2017 r. na osobach w wieku 15-18 lat, co do których to sprawców sądy nie orzekły o wyłączeniu ich z rejestru. Natomiast w przypadku przestępstw popełnionych po 1 października 2017 roku, do rejestru z dostępem ograniczonym trafili wszyscy gwałciciele i pedofile, stręczyciele dzieci i skazani, którzy posługiwali się pornografią na szkodę nieletnich. W tej części rejestr jest bardzo szczegółowy. Zawiera m.in. PESEL skazanych i adresy ich zameldowania.

Dyrektorzy szkół, placówek wychowawczych, organizatorzy wyjazdów itp. są zobowiązani sprawdzić w rejestrze czy nie figurują w nim osoby które pragną zatrudnić. Za niedopełnienie tego obowiązku przewidziane są kary grzywny lub aresztu.

Rejestr publiczny jest w całości jawny i bezpłatny. Rejestr z ograniczonym dostępem wymaga zarejestrowania konta na stronie, również jest bezpłatny.

Stworzenie i upublicznienie rejestru to efekt przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uchwalonej 13 maja 2016 roku ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Weszła ona w życie 1 października 2017 r.

Źrodło: https://www.ms.gov.pl
Kategorie: